GIẢM GIÁ
  
GIẢM GIÁ
 1. ÁO KIỂU BÂU SEN TAY NGĂN

  ÁO KIỂU BÂU SEN TAY NGĂN

  80.000 đ
  209.000 đ
   
 2. QUẦN LỮNG LY LAI BÈO TÚI

  QUẦN LỮNG LY LAI BÈO TÚI

  50.000 đ
  159.000 đ
   
 3. QUẦN DÀI THÊU HOA BÊN SƯỜN

  QUẦN DÀI THÊU HOA BÊN SƯỜN

  50.000 đ
  79.000 đ
   
 4. A.KIỂU LAI 2 TẦNG

  A.KIỂU LAI 2 TẦNG

  50.000 đ
  229.000 đ
   
 5. QUẦN THÊU HOA 1 BÊN

  QUẦN THÊU HOA 1 BÊN

  45.000 đ
  129.000 đ
   
 6. SƠ MI TAY LỠ NỐI EO

  SƠ MI TAY LỠ NỐI EO

  60.000 đ
  229.000 đ
   
 7. QUẦN 2 LY TÚI SAU

  QUẦN 2 LY TÚI SAU

  180.000 đ
  379.000 đ
   
 8. VÁY NGẮN DÚN LƯNG

  VÁY NGẮN DÚN LƯNG

  80.000 đ
  209.000 đ
   
 9. QUẦN SHORT XẾP LY THUN LAI

  QUẦN SHORT XẾP LY THUN LAI

  50.000 đ
  69.000 đ
   
 10. ÁO KIỂU TAY RAPLAN BO LAI

  ÁO KIỂU TAY RAPLAN BO LAI

  80.000 đ
  89.000 đ
   
 11. Q.S TÚI XẾP PLY

  Q.S TÚI XẾP PLY

  50.000 đ
  139.000 đ
   
 12. SM TAY NGẮN XẾP LY VAI

  SM TAY NGẮN XẾP LY VAI

  50.000 đ
  159.000 đ
   
 13. ĐẦM NHÚN NGỰC BÈO LAI

  ĐẦM NHÚN NGỰC BÈO LAI

  30.000 đ
  149.000 đ
   
 14. ÁO KIỂU BÈO CỔ LY NGỰC

  ÁO KIỂU BÈO CỔ LY NGỰC

  60.000 đ
  159.000 đ
   
 15. ĐẦM CỔ TRÒN DÚN VAI

  ĐẦM CỔ TRÒN DÚN VAI

  80.000 đ
  189.000 đ
   
 16. QUẦN SHORT VIỀN LAI

  QUẦN SHORT VIỀN LAI

  60.000 đ
  199.000 đ
   
 17. QS RÃ COUP TÚI NÚT

  QS RÃ COUP TÚI NÚT

  70.000 đ
  149.000 đ
   
 18. BỘ THUN DÚN LAI CỘT NƠ

  BỘ THUN DÚN LAI CỘT NƠ

  60.000 đ
  149.000 đ
   
 19. ÁO XÒE TRANG TRÍ LAI

  ÁO XÒE TRANG TRÍ LAI

  60.000 đ
  119.000 đ
   
 20. ĐẦM NGẮN LY TRƯỚC NƠ CUOP

  ĐẦM NGẮN LY TRƯỚC NƠ CUOP

  80.000 đ
  169.000 đ
   
 21. ĐẦM YẾM ĐẮP NGỰC

  ĐẦM YẾM ĐẮP NGỰC

  50.000 đ
  119.000 đ
   
 22. SƠ MI BÈO CỔ

  SƠ MI BÈO CỔ

  60.000 đ
  139.000 đ
   
 23. ĐẦM NGẮN PHỐI BÈO CỔ LAI

  ĐẦM NGẮN PHỐI BÈO CỔ LAI

  60.000 đ
  189.000 đ
   
 24. ÁO KIỂU CỔ TRÒN XẾP LY

  ÁO KIỂU CỔ TRÒN XẾP LY

  80.000 đ
  149.000 đ
   
 25. SƠ MI TAY NGẮN DIỂU CHỈ

  SƠ MI TAY NGẮN DIỂU CHỈ

  50.000 đ
  89.000 đ
   
 26. ÁO DÀI PHỐI NGỰC & EO

  ÁO DÀI PHỐI NGỰC & EO

  50.000 đ
  70.000 đ
   
 27. ÁO KIỂU GÁ NẸP XẺ TRỤ

  ÁO KIỂU GÁ NẸP XẺ TRỤ

  60.000 đ
  189.000 đ
   
 28. ÁO THUN PHỐI LƯỚI CỘT NƠ

  ÁO THUN PHỐI LƯỚI CỘT NƠ

  60.000 đ
  169.000 đ
   
 29. ÁO KIỂU PHỐI NẸP NƠ TRƯỚC CÁ LAI

  ÁO KIỂU PHỐI NẸP NƠ TRƯỚC CÁ LAI

  70.000 đ
  179.000 đ
   
 30. ÁO THUN XẺ TRỤ BÈO LAI

  ÁO THUN XẺ TRỤ BÈO LAI

  50.000 đ
  169.000 đ
   
 31. ÁO KIỂU PHỐI CỔ NƠ NGỰC

  ÁO KIỂU PHỐI CỔ NƠ NGỰC

  60.000 đ
  169.000 đ
   
 32. BỘ PHỐI BÈO CỔ TRANG TRÍ

  BỘ PHỐI BÈO CỔ TRANG TRÍ

  60.000 đ
  159.000 đ
   
 33. QUẦN JEAN TÚI MỔ CÁ TÚI

  QUẦN JEAN TÚI MỔ CÁ TÚI

  80.000 đ
  189.000 đ
   
 34. QUẦN DÀI BÈO LƯNG 2 TÚI SAU

  QUẦN DÀI BÈO LƯNG 2 TÚI SAU

  80.000 đ
  179.000 đ
   
 35. SƠ MI PHỐI ĐÔ NẸP TÚI

  SƠ MI PHỐI ĐÔ NẸP TÚI

  50.000 đ
  139.000 đ
   
 36. ĐẦM NGẮN COUP CHẠY ZIGZAG

  ĐẦM NGẮN COUP CHẠY ZIGZAG

  70.000 đ
  159.000 đ
   
 37. ĐẦM TAY DÚN CỘT NƠ TRƯỚC

  ĐẦM TAY DÚN CỘT NƠ TRƯỚC

  80.000 đ
  189.000 đ
   
 38. ĐẦM COUP NGỰC VIỀN HOA

  ĐẦM COUP NGỰC VIỀN HOA

  80.000 đ
  149.000 đ
   
 39. QUẦN VÁY BÈO TRỤ

  QUẦN VÁY BÈO TRỤ

  50.000 đ
  159.000 đ
   
 40. ĐẦM CỔ THUYỀN PHỐI NƠ VAI

  ĐẦM CỔ THUYỀN PHỐI NƠ VAI

  70.000 đ
  189.000 đ
   
 41. ÁO CA RÔ PHỐI BÔNG

  ÁO CA RÔ PHỐI BÔNG

  50.000 đ
  159.000 đ
   
 42. ĐẦM BÔNG PHỐI CARO NHÍ

  ĐẦM BÔNG PHỐI CARO NHÍ

  80.000 đ
  90.000 đ
   
 43. ĐẦM NƠ NGỰC BÈO CỔ & TAY

  ĐẦM NƠ NGỰC BÈO CỔ & TAY

  90.000 đ
  199.000 đ
   
 44. ĐẦM XẾP PLY NHÚN NGỰC

  ĐẦM XẾP PLY NHÚN NGỰC

  80.000 đ
  119.000 đ
   
 45. ĐẦM NGẮN PLY LỆCH

  ĐẦM NGẮN PLY LỆCH

  50.000 đ
  109.000 đ
   
 46. ÁO THUN XẾP PLY TAY PHỒNG

  ÁO THUN XẾP PLY TAY PHỒNG

  50.000 đ
  119.000 đ
   
 47. ĐẦM BÍ BÈO VAI

  ĐẦM BÍ BÈO VAI

  80.000 đ
  179.000 đ
   
 48. QUẦN SHORT TÚI SAU XÉO

  QUẦN SHORT TÚI SAU XÉO

  50.000 đ
  109.000 đ
   
 49. ĐẦM COUP XẾP PLY NƠ EO

  ĐẦM COUP XẾP PLY NƠ EO

  80.000 đ
  199.000 đ
   
 50. ĐẦM NÚT ĐÔI DÚN EO

  ĐẦM NÚT ĐÔI DÚN EO

  70.000 đ
  179.000 đ
   
 51. ĐẦM DÂY THẮT BÍM

  ĐẦM DÂY THẮT BÍM

  80.000 đ
  169.000 đ
   
 52. ĐẦM BÈO CỔ VIỀN LY

  ĐẦM BÈO CỔ VIỀN LY

  60.000 đ
  109.000 đ
   
 53. ĐẦM NGẮN CỔ TIM

  ĐẦM NGẮN CỔ TIM

  80.000 đ
  179.000 đ
   
 54. ĐẦM DÚN EO PHỐI LAI

  ĐẦM DÚN EO PHỐI LAI

  80.000 đ
  90.000 đ
   
 55. QUẦN SHORT DIỄU CHỈ

  QUẦN SHORT DIỄU CHỈ

  60.000 đ
  179.000 đ
   
 56. Q. JEAN TÚI SAU PHỐI D/KÉO

  Q. JEAN TÚI SAU PHỐI D/KÉO

  120.000 đ
  289.000 đ
   
 57. QUẦN DÀI FROM ÔM

  QUẦN DÀI FROM ÔM

  120.000 đ
  289.000 đ
   
 58. Á O VEST NỮ TAY LỠ CUOP LAI XÉO

  Á O VEST NỮ TAY LỠ CUOP LAI XÉO

  300.000 đ
  429.000 đ
   
 59. Á- THUN BÉ TRAI IN XE ĐẠP

  Á- THUN BÉ TRAI IN XE ĐẠP

  70.000 đ
  169.000 đ
   
 60. ÁO THUN BÉ TRAI THÊU XE

  ÁO THUN BÉ TRAI THÊU XE

  50.000 đ
  159.000 đ
   
 61. ÁO THUN DÂY RÚT TRƯỚC

  ÁO THUN DÂY RÚT TRƯỚC

  20.000 đ
  109.000 đ
   
 62. ÁO THUN XẾP LY BÈO

  ÁO THUN XẾP LY BÈO

  50.000 đ
  129.000 đ
   
 63. QUẦN TÚI HỘP DÂY LUỒN LẠI

  QUẦN TÚI HỘP DÂY LUỒN LẠI

  50.000 đ
  159.000 đ
   
 64. QUẦN LỮNG XẾP LY TRỤ LAI

  QUẦN LỮNG XẾP LY TRỤ LAI

  60.000 đ
  189.000 đ
   
 65. ĐẦM NGẮN PHỐI BÈO LƯNG

  ĐẦM NGẮN PHỐI BÈO LƯNG

  40.000 đ
  159.000 đ
   
 66. VÁY NGẮN LY TRƯỚC SAU

  VÁY NGẮN LY TRƯỚC SAU

  60.000 đ
  139.000 đ
   
 67. SƠ MI TAY NGẮN PHỐI NẸP

  SƠ MI TAY NGẮN PHỐI NẸP

  60.000 đ
  149.000 đ
   
 68. ÁO THUN TÚI PHỐI ĐÁNH BÔNG

  ÁO THUN TÚI PHỐI ĐÁNH BÔNG

  20.000 đ
  139.000 đ
   
 69. ÁO BÈO CỔ NƠ CUOP

  ÁO BÈO CỔ NƠ CUOP

  60.000 đ
  139.000 đ
   
 70. QUẦN LỮNG PHỐI REN

  QUẦN LỮNG PHỐI REN

  50.000 đ
  70.000 đ
   
 71. Á - THUN PHỐI DÂY DỆT CỘT NƠ

  Á - THUN PHỐI DÂY DỆT CỘT NƠ

  50.000 đ
  129.000 đ
   
 72. ÁO THUN XẺ TRỤ PHỐI

  ÁO THUN XẺ TRỤ PHỐI

  30.000 đ
  60.000 đ
   
 73. VÁY NGẮN PHỐI REN DÚN

  VÁY NGẮN PHỐI REN DÚN

  50.000 đ
  129.000 đ
   
 74. ĐẦM NGÁN XẺ TRỤ PHỐI BÔNG

  ĐẦM NGÁN XẺ TRỤ PHỐI BÔNG

  70.000 đ
  159.000 đ
   
 75. ĐẦM NGẮN ÔM CUOP NGỰC

  ĐẦM NGẮN ÔM CUOP NGỰC

  70.000 đ
  179.000 đ
   
 76. ÁO XẺ TRỤ CỘT NƠ TRƯỚC

  ÁO XẺ TRỤ CỘT NƠ TRƯỚC

  60.000 đ
  169.000 đ
   
 77. ÁO XẾP LY CỘT NƠ VAI

  ÁO XẾP LY CỘT NƠ VAI

  60.000 đ
  149.000 đ
   
 78. ÁO KIỂU PLY CỔ NHÚN EO

  ÁO KIỂU PLY CỔ NHÚN EO

  40.000 đ
  60.000 đ
   
 79. ÁO THUN VIỀN THÊU

  ÁO THUN VIỀN THÊU

  45.000 đ
  79.000 đ
   
 80. Đầm ngắn phối ren

  Đầm ngắn phối ren

  70.000 đ
  159.000 đ
   
 81. Quần Short bé gái

  Quần Short bé gái

  50.000 đ
  89.000 đ
   
 82. QUẦN LỮNG BÉ TRAI

  QUẦN LỮNG BÉ TRAI

  50.000 đ
  149.000 đ
   
 83. ĐẦM 2 DÂY CUOP NGỰC

  ĐẦM 2 DÂY CUOP NGỰC

  70.000 đ
  189.000 đ
   
 84. ĐẦM NGẮN CUOP VAI

  ĐẦM NGẮN CUOP VAI

  60.000 đ
  179.000 đ
   
 85. ĐẦM NGÁN BÈO CỔ

  ĐẦM NGÁN BÈO CỔ

  50.000 đ
  149.000 đ
   
 86. ÁO KIỂU VIỀN LE BO LAI

  ÁO KIỂU VIỀN LE BO LAI

  50.000 đ
  70.000 đ
   
 87. ĐẦM CỔ YẾM BÈO NGỰC

  ĐẦM CỔ YẾM BÈO NGỰC

  70.000 đ
  159.000 đ
   
 88. ĐẦM NGẮN PHỐI EO

  ĐẦM NGẮN PHỐI EO

  80.000 đ
  159.000 đ
   
 89. Q.S BÈO TÚI PHỐI LAI

  Q.S BÈO TÚI PHỐI LAI

  50.000 đ
  159.000 đ
   
 90. QUẦN SHORT DIỄU LAI

  QUẦN SHORT DIỄU LAI

  40.000 đ
  169.000 đ
   
 91. A.KIỂU PHỐI BO TRỤ DÚN EO

  A.KIỂU PHỐI BO TRỤ DÚN EO

  30.000 đ
  60.000 đ
   
 92. QUẦN SHORT CARO

  QUẦN SHORT CARO

  50.000 đ
  129.000 đ
   
 93. ÁO THUN BÈO TAY THÊU CUOP

  ÁO THUN BÈO TAY THÊU CUOP

  30.000 đ
  139.000 đ
   
 94. ÁO KIỂU CỔ YẾM BÈO NGỰC

  ÁO KIỂU CỔ YẾM BÈO NGỰC

  40.000 đ
  159.000 đ
   
 95. ĐẦM RÃ COUP SAU

  ĐẦM RÃ COUP SAU

  50.000 đ
  149.000 đ
   
 96. ÁO KIỂU PHỐI REN

  ÁO KIỂU PHỐI REN

  50.000 đ
  159.000 đ
   
 97. Q . SHORT PHỐI TÚI MẶT THÚ

  Q . SHORT PHỐI TÚI MẶT THÚ

  50.000 đ
  79.000 đ
   
 98. VÁY NGẮN XẾP LY

  VÁY NGẮN XẾP LY

  30.000 đ
  59.000 đ