Quần kaki Nam - 16-0078-41
  

Quần kaki Nam - 16-0078-41

StartStartStartStartStart      989    2017-11-20 07:16:14
 

Quần kaki Nam - 16-0078-41

Quần kaki Nam - 16-0078-41
Tóm Tắt Thông Tin Sản Phẩm
  • Mã sản phẩm:
  • 16-0078-41   Còn hàng
  • Giá khuyến mãi:
  • Trọng Lượng:
  • Màu sắc :
  • Kích thước :
519.000 đ
Giá trước đây
Tiết kiệm
Đặt hàng
 
 

Mua nguyên bộ:

Quần kaki Nam - 16-0078-41
Quần kaki Nam - 16-0078-41
519.000 đ
 

Quần kaki Nam - 16-0078-41

Giới thiệu sản phẩm Quần kaki Nam - 16-0078-41

Chất liệu : 100% cotton

 

Chi Tieát Size 282930313233343536Ghi Chuù 
Daøi Quaàn 106106106106107107107107107Ño luoân löng 
Voøng Eo 6872768084889296100 
Voøng Moâng 8387919599103108112116 
Voøng Ñuøi 545658606264666870 
1/2 Roäng Oáng 192020212122222222 
Daøi Daây Keùo 111111121213131313 

 

 

 

 

 

 

 


Đặt hàng
 
Các ý Kiến cảm nhận của bạn đọc
NHẬP THÔNG TIN ĐỂ BÌNH LUẬN
Đánh giá sản phẩm: 12345
Avata
Viết bình luận mới...
be620fae3038ba966792a9ba27fbd2b9ed27373f01e530dc9ff01761f71f3ce9